Política de privacitat

L'Hotel Peninsular és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i, per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proporcionar la màxima seguretat en l'ús i la recopilació d'aquestes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat.

Durant la navegació a través del lloc web www.hotelpeninsulargirona.com és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal mitjançant diferents formularis disposats a l'efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents tractaments en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva la seva recopilació.

A continuación se muestra un listado de los tratamientos de datos que se pueden llevar a cabo a través de la web:

I. Identificació del responsable del tractament

Tots els tractaments de dades es realitzen en nom de Novara Hotels S.L., les dades identificatives del qual són les següents:

Informació sobre el responsable del tractament

 
Responsable del tractament Novara Hotels S.L.,  
Domicili Avda. Sant Francesc, 6, 17001 GIRONA.  
E-mail peninsular@novarahotels.com  
Telèfon (+34) 972 98 19 20  
Contacte protecció de dades peninsular@novarahotels.com  
Informació sobre l'exercici de drets

Podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com revocar l'autorització per al tractament de les dades, exercir els drets de limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades dirigint-se per escrit a l'adreça postal que consta en aquesta taula o a l'adreça de correu electrònic: peninsular@novarahotels.com.

 

II. Informació sobre els tractaments de dades realitzats a través de www.hotelpeninsulargirona.com

1. Formularis de contacte del lloc web

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de contacte del lloc web o, si és el cas, a través d'un missatge mitjançant mitjans electrònics, com un correu electrònic o missatgeria instantània.

B. Finalitat del tractament: El nostre lloc web disposa de formularis de contacte en diferents àrees del mateix. La finalitat del tractament de les dades és gestionar les comunicacions que es puguin establir amb els usuaris del lloc web que ens remeten missatges a través d'aquests formularis. Les dades no s'utilitzaran amb una finalitat diferent.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant de temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el temps necessari per a la gestió de la seva sol·licitud o comentari.
b. Posteriorment, les dades seran eliminades si no es produeix una nova conversa o interacció entre les parts en el termini d'un any.

E. Base jurídica del tractament: La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privacitat.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-les: Les dades sol·licitades són obligatòries, ja que en cas contrari no es podrà contactar amb vostè, a fi de gestionar la seva sol·licitud o comentari.

G. Procedència de les dades: el mateix interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessió de dades.
b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

2. Recepció de curriculum vitae

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de contacte del lloc web o, si és el cas, a través d'un missatge mitjançant mitjans electrònics, com un correu electrònic o missatgeria instantània.

B. Finalitat del tractament: El nostre lloc web disposa de formularis de contacte en diferents àrees del mateix. La finalitat del tractament de les dades és gestionar les comunicacions que es puguin establir amb els usuaris del lloc web que ens remeten missatges a través d'aquests formularis.
Les dades no s'utilitzaran amb una finalitat diferent.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant de temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el temps necessari per a la gestió de la seva sol·licitud o comentari.
b. Posteriorment, les dades seran eliminades si no es produeix una nova conversa o interacció entre les parts en el termini d'un any.

E. Base jurídica del tractament: La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privacitat.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-les: Les dades sol·licitades són obligatòries, ja que en cas contrari no es podrà contactar amb vostè, a fi de gestionar la seva sol·licitud o comentari.

G. Procedència de les dades: el mateix interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessió de dades.
b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

3. Subscripció al butlletí electrònic

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament:

a. Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.
b. A més, a l'Hotel Peninsular fem servir cookies i dispositius similars en els nostres butlletins de correu electrònic, amb els quals podem personalitzar el contingut dels nostres correus electrònics publicitaris per adaptar-lo als productes i serveis amb els quals interactua de forma preferent.

B. Finalitat del tractament: Les dades que ens faciliti seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva subscripció al butlletí electrònic de l'Hotel Peninsular, mitjançant el qual rebrà informació sobre notícies i productes i serveis relacionats amb els sectors hotelers i de restauració.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant de temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades fins que no revoqui el seu consentiment per al tractament de les seves dades.

E. Base jurídica del tractament:

a. La base jurídica del tractament de les seves dades és el consentiment inequívoc que manifesta en acceptar la política de privacitat del formulari de subscripció al butlletí.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-les: Les dades sol·licitades són obligatòries, ja que en cas contrari no podrem facilitar la seva subscripció al butlletí electrònic de l'entitat.

G. Procedència de les dades: el mateix interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessió de dades.
b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

4. Comunicacions a través de mitjans electrònics

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens heu facilitat en les comunicacions que mantingueu amb www.hotelpeninsulargirona.com a través de mitjans electrònics, com ara els missatges de correu electrònic.

B. Finalitat del tractament: La finalitat del tractament és la gestió de les comunicacions establertes entre les parts.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

a. Les dades seran tractades durant el termini de temps durant el qual puguin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys.

E. Base jurídica del tractament: La Legitimació del tractament es basa en el consentiment.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-les: Les dades sol·licitades són voluntàries, ja que es tracta de la informació que les parts faciliten voluntàriament en l'intercanvi de comunicacions.

G. Procedència de les dades: el mateix interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

a. No es realitzaran cessió de dades.
b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

5. Reserva de plaça a l'hotel

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

A. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

B. Finalitat del tractament: Si reserva una plaça al nostre establiment a través del motor de reserves, les seves dades seran tractades per facilitar-li el citat procés de reserva.

C. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

D. Per quant de temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el termini de temps durant el qual puguin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys.

E. Base jurídica del tractament:

a. La Legitimació del tractament per a la reserva de plaça es basa en l'execució d'un contracte entre les parts.

F. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-les: Les dades sol·licitades són obligatòries, ja que en cas contrari no es podrà concloure el procés de reserva.

G. Procedència de les dades: el mateix interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessió de dades.
b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

6. Sol·licitud de pressupost per lloguer de sala

I. Finalitat i base jurídica sobre el tractament de les dades

H. Dades objecte de tractament: Tractarem les dades que ens ha facilitat en el formulari de registre.

I. Finalitat del tractament: Si reserva una plaça al nostre establiment a través del motor de reserves, les seves dades seran tractades per facilitar-li el citat procés de reserva.

J. Decisions automatitzades: No es realitza segmentació de perfils ni es prenen decisions automatitzades.

K. Per quant de temps conservarem les seves dades?

a. Les dades seran tractades durant el termini de temps durant el qual puguin derivar-se responsabilitats entre les parts, amb un mínim de 5 anys.

L. Base jurídica del tractament:

a. La Legitimació del tractament per a la reserva de plaça es basa en l'execució d'un contracte entre les parts.

M. Obligació de facilitar les dades i conseqüències de no facilitar-les: Les dades sol·licitades són obligatòries, ja que en cas contrari no es podrà concloure el procés de reserva.

N. Procedència de les dades: el mateix interessat.

II. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

a. No es realitzaran cessió de dades.    
b. No es realitzaran transferències internacionals de dades.

III. Exercici de drets:

Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerni, o no. Com a interessat, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van recollir. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En aquells casos en què el tractament de les seves dades estigui basat en el seu consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment.

En els casos en què legalment sigui procedent, tindrà dret a la portabilitat de les dades, el que implica que té dret a rebre les dades personals relatives a la seva persona, que estiguem tractant, i emmagatzemar-les en un dispositiu propi, aquest dret també li permet sol·licitar-nos que comuniquem les seves dades a un altre responsable del tractament.

A més, en cas que consideri que hi ha un problema o una incidència en relació amb el tractament de dades, pot posar-se en contacte amb l'entitat a través de l'adreça de contacte indicada en aquest document, i, en qualsevol cas, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en el cas d'Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.